Final Sale 70% off from Art prints

For Future Fridays


We in western countries are doing well – at least materialistically.  Some would say too well. We are one fifth of the world’s population and use up four fifths of its resources.

 Still we don’t need to blame ourselves or anguishedly try to save the whole world at once. Individual people can influence collectively by minor, everyday actions. A huge leap can be achieved also by many tiny steps. A sustainable lifestyle gives respect to nature and considers future generations. By prudent and aware consuming we can live sustainably and make possible to maintain the diversity of nature.

One of Kaare’s key values is ecology. For us it means just those little choices and more sustainable consumption habits. The materials we use in our products are selected so that their ecological footprint is minimal. We design our products to be durable and versatile. We produce them responsibly in Finland and other European countries.

 For our part we try encourage you to shop sustainably. Instead of Black Friday we celebrate Future Friday: we donate 15 percent of orders made between November 29nd and 1st of December for protection of the Baltic Sea.

 Suomeksi alla:

Jos mittaisimme hyvinvointiamme materialla, voisimme hyvin. Liian hyvin. Me länsimaissa muodostamme viidesosan maapallon asukkaista, mutta kulutamme 4/5 sen resursseista.

Meidän ei silti tarvitse syyllistää itseämme tai pyrkiä ahdistuksessamme tekemään mitään suurta. Pieni ihminen voi vaikuttaa pienillä, omaan arkeen sopivilla teoilla. Pienistä teosta kasvaa suuri ja yhdessä pystymme vaikuttamaan.

Kestävä elämäntapa kunnioittaa luontoa ja ajattelee myös tulevia sukupolvia. Harkitsevalla ja tiedostavalla kuluttamisella pystymme elämään kestävästi ja mahdollistamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen.

Yksi Kaaren tärkeimmistä arvoista on ekologisuus. Meille se tarkoittaa juuri niitä pieniä valintoja sekä kestävämpiä kulutustottumuksia. Sitä, että valitsemme tuotteisiimme materiaalit niin, että ne kuluttavat luontoa mahdollisimman vähän. Suunnittelemme tuotteet monikäyttöisiksi ja aikaa kestäviksi. Teemme ja teetämme tuotteet vastuullisesti Suomessa tai Euroopassa.

 

 Pyrimme myös omalta osaltamme kannustamaan sinua kestävään kulutukseen. Haluamme Black Fridayn sijaan viettää Future Friday:ta ja lahjoitamme 29.11-1.12  tulleista tilauksista 15 % Itämeren suojeluun.


2 comments


  • xsbnahwrxb

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?


  • absqutmhwk

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?


Leave a comment